Zlecenie stałe i polecenie zapłaty – różnice

Rachunki osobiste najczęściej służą przechowywaniu środków uzyskiwanych z tytułu pracy i to z takich kont najczęściej dokonywane są wszelkie płatności, w tym stałe. Banki udostępniają szereg usług, których zadaniem jest ułatwienie dla klientów i umożliwienie im wygodnych opcji płatności za usługi, jakie na ich rzecz wykonują zewnętrzne podmioty. Dla takich transakcji najwygodniej ustawić opcje, które pozwolą zapanować nad płatnościami i mieć nad nimi kontrolę. Czym różni się polecenie zapłaty od zlecenia stałego?

Stałe zlecenie ułatwia dokonywanie cyklicznych płatności, w stałej wysokości, np. rat, za czynsz czy telewizję. Taką usługę szybko można aktywować w placówce banku, na infolinii czy w ramach bankowości elektronicznej. Wystarczy podać dane odbiorcy płatności, kwotę i w jakim dniu mają być przelewane środki. Należy zapewnić na ten czas odpowiednią wysokość środków na koncie (jeśli takich nie będzie, przelew nie będzie zrealizowany). Zlecenie może być modyfikowane w sytuacji, gdy kwota ulega zmianie. Ceny takich usług nie są wysokie, ustanowienie zlecenia to koszt średnio 1-2 zł, w zależności od banku.

Polecenie zapłaty to kolejne ułatwienie – polega na zezwoleniu firmie, najczęściej kontrahentowi świadczącego nam usługi, na pobieranie określonej kwoty z rachunku klienta (jego dłużnika). Płatność obciąża konto wskazaną na fakturze kwotą za wykonaną usługę. Firma wystawiająca fakturę zleca swojemu bankowi pobranie sumy z rachunku dłużnika, za jego zgodą (wymagany jest specjalny dokument podpisany przez właściciela takiego rachunku). Pozwala to m.in. na terminowe regulowanie zobowiązań, przez co unikanie odsetek od nieterminowych wpłat. Cena takiej usługi jest zbliżona do tej za zlecenie stałe.

Różnice między tymi produktami nie są duże, aczkolwiek jedna wymaga dyspozycji posiadacza rachunku do obciążania konta, a w drugiej konieczna jest umowa z wystawcą faktury dotycząca pobierania należności za wykonane usługi. W tym przypadku kontrola właściciela konta nad wypływającymi środkami jest nieco mniejsza niż przy zleceniu stałym.