Expander wprowadza strukturę z „globalnymi liderami” i lokatę 5,0%

Expander we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta przygotował nowy produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie „Globalni Liderzy”.

Produkt umożliwi dostęp do czterech znanych i cenionych na świecie funduszy inwestycyjnych – liderów w swoich kategoriach. Dzięki unikatowej konstrukcji Klient sam dokona wyboru horyzontu czasu (3 lub 4 lata) oraz poziomu ochrony kapitału (od 80% aż do 105%) a wypłacone mu świadczenie ubezpieczeniowe zwolnione będzie z podatku od zysków kapitałowych.

„Globalni Liderzy” to produkt strukturyzowany, z którego premia uzależniona jest od zachowania indeksu Global Diversified Fund Index opartego o cztery znane i cenione fundusze inwestycyjne będące liderami w swojej kategorii. Alokacja inwestycji w każdy z funduszy odbywa się codziennie tak, aby zachować ich stałą wagę w koszyku.

Tabela 1: Skład instrumentu bazowego produktu „Globalni Liderzy”

Waga w  koszyku Nazwa funduszu Charakterystyka funduszu
1/3 Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund Fundusz absolutnej stopy zwrotu. Ma na celu generowanie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych.
1/3  M&G Optimal Income Fund  Fundusz obligacyjny elastycznej alokacji. Jego celem jest osiąganie wzrostu wartości aktywów oraz generowanie stałego dochodu.
1/6 Parworld Quant Equity WORLD GURU Fundusz światowych akcji. Oparty jest o strategię inwestycyjną GURU, której celem jest wyszukiwanie możliwości inwestycyjnych na światowych rynkach akcji, przede wszystkim w oparciu o wartości fundamentalne spółek.
1/6 Robeco Global Consumer Trends Equities Fundusz inwestuje w akcje spółek z całego świata, które działają w sektorze dóbr konsumenckich (na przykład: Google, Mastercard, Nike, TripAdvisor).

  Stopień ochrony składki alokacyjnej Okres umowy Partycypacja  w wynikach
Wariant pierwszy 105% 4 lata 40-60%
Wariant drugi 95% 3 lata 95-125%
Wariant trzeci 80% 4 lata 235-265%

Źródło: Opracowanie własne Expander Advisors i TUnŻ Warta

Ostateczny poziom partycypacji zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji i podany w certyfikatach ubezpieczenia.

Dodatkowe 5% na lokacie

Wraz z rozpoczęciem subskrypcji produktu strukturyzowanego „Globalni Liderzy”, klienci przystępujący do produktu, będą mieli możliwość ulokowania aż 25% środków na 3-miesięcznej lokacie bankowej oprocentowanej na 5,0% w skali roku.Takie połączenie gwarantuje pewny i szybki zysk z lokaty oraz możliwość wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z produktu strukturyzowanego w 3 lub 4- letnim horyzoncie czasowym.

Oferta jest dostępna w oddziałach Expandera od 4 listopada do 13 grudnia 2013. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 zł.