OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

telefon: (+48) 22 379 11 11
fax: (+48) 22 379 11 13
e-mail: biuro@opera.pl

ODWIEDŹ STRONĘ WWW

Data wydania zezwolenia: 31.10.2006 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 27.02.2018 r.

Zakres działalności:
2 – 69/2/2 – wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie
3 – 69/2/3 – nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych
6 – 69/2/6 – oferowanie instrumentów finansowych
9 – 69/4/1 – przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych
13 – 69/4/5 – wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w ust. 2