Interbank Financial Services Sp. z o.o.
ul. Sienna 75
00-833 Warszawa

telefon: +48 22 820 3838
fax: +48 22 820 3839
e-mail: ifs@ifsbrokers.pl

ODWIEDŹ STRONĘ WWW

Data wydania zezwolenia: 11.12.2006 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 27.02.2018 r.

Zakres działalności:
1 – 69/2/1 – przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych