Dom Maklerski AFS Sp. z o.o.
ul. Pańska 73
00-834 Warszawa

telefon: 22 314-71-21 (do 24)
fax: 22 654-68-02

ODWIEDŹ STRONĘ WWW

Data wydania zezwolenia: 15.07.2010 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 27.02.2018 r.

Zakres działalności:
1 – 69/2/1 – przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
5 – 69/2/5 – doradztwo inwestycyjne
14 – 69/4/6 – sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych