Dom Inwestycyjny Xelion sp. z.o.o.
ul. Puławska 107
02-595 Warszawa

Infolinia: +48 22 565 49 49
telefon: +48 22 565 44 00
fax: +48 22 565 44 01
email: kontakt@xelion.pl

ODWIEDŹ STRONĘ WWW

Data wydania zezwolenia: 07.12.2010 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 27.02.2018 r.

Zakres działalności:
1 – 69/2/1 – przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
2 – 69/2/2 – wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie
5 – 69/2/5 – doradztwo inwestycyjne
6 – 69/2/6 – oferowanie instrumentów finansowych
9 – 69/4/1 – przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych
14 – 69/4/6 – sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych